Також компанія надає послуги по наступним напрямкам:

 

 • переатестація та навчання техніків штучного осіменіння по роботі з паєтами;
 • забезпечення продажу основних засобів (сперма, обладнання ШО, азот);
 • допомога щодо ведення племінного обліку;
 • допомога в виконанні програми здоров‘я стада;
 • надання рекомендацій по вирощуванню тварин від народження до отримання продукції, правильна годівля та раціональне утримання;
 • залучення спеціалістів до участі в семінарах та навчальних курсах;
 • надання інформації по новітнім технологіям ведення тваринницької галузі.

* * *

 

We also offer services in the following areas:

 

 • qualification of technicians in artificial insemination and work with catheters
 • supply of accompanying equipment, such as veterinary equipment and hydrogen
 • help with establishing pedigree look
 • help with maintaining a healthy herd
 • recommendation as to correct upkeep of the animal from birth to productive age
 • invitations to participate in seminars and educational courses
 • induction to the use of latest technologies in animal breeding

© Ukrainian Farms Ltd. 2016 All Rights Reserved